Patogus EKS tinklo valdymas

„TransLink.iQ“ – programinis sprendimas, skirtas patogiai ir efektyviai valdyti el. kortelių skaitytuvų tinklus bei paskirstyti mokėjimo operacijas.

Naudojantis juo, galima per nuotolį aktyvuoti el. kortelių skaitytuvus, keisti jų nustatymus, į juos įdiegti programinę įrangą ir jos bei viso įrenginio veiklą atnaujinančias programas, realiuoju laiku stebėti įrenginių techninę būklę.

Visa tai padeda supaprastinti ir automatizuoti procesus, susijusius su EKS tinklo valdymu, užtikrinti efektyvią įrenginių veiklą ir mažinti su šia veikla susijusias išlaidas.

Taigi šis programinis sprendimas padeda ženkliai sumažinti prekybininkams teikiamų atsiskaitymo per el. kortelių skaitytuvus paslaugų savikainą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Funkcijos ir galimybės

Centralizuotas įrenginių tinklo valdymas

„TransLink.iQ“ padeda centralizuotai per nuotolį valdyti į vieną tinklą sujungtus įvairių gamintojų ir tipų el. kortelių skaitytuvus. Nepaisant įrenginių tinklo dydžio, visiems skaitytuvams galima vienu metu priskirti tuos pačius nustatymus, atnaujinti programinę įrangą, suteikti naujų funkcijų.

EKS sandėlių decentralizavimas

Įsigijus el. kortelių skaitytuvus, jie gali būti iš karto išskirstyti į regioninius techninės priežiūros ir platinimo centrus. Kiekvienas kortelių skaitytuvas per nuotolį aprašomas sistemos modulyje „Translink.iQ Manager“, todėl vėliau bet kuriuo metu gali būti parengtas naudoti prekybos vietose, jį galima aktyvuoti per nuotolį.

Tai supaprastina ir paspartina EKS įrengimo ar pakeitimo procesą, taip pat mažina logistikos išlaidas. Be to, visa informacija saugoma ne pačiame įrenginyje, o „TransLink.iQ“ serveryje, todėl visi duomenys yra saugūs, jie prieinami iš kiekvieno prie tinklo prijungto įrenginio, tad prireikus vieną įrenginį galima paprastai pakeisti kitu.

Nuotolinis nustatymas ir programinės įrangos atnaujinimas

Naudojant „TransLink.iQ“ galima per nuotolį nustatyti ir atnaujinti kiekvieno atskiro EKS, jų grupės (pagal pasirinktus kriterijus) ar visų tinklo įrenginių parametrus, nestabdant jų veiklos, t. y., skaitytuvais tuo metu besinaudojantys klientai nepajus jokių trikdžių. Be to, sistema iš anksto patikrina įrenginio atminties būklę ir įvertina programinės įrangos atnaujinimo galimybę.

„TransLink.iQ“ taip pat suteikia galimybę sekti programinės įrangos procesą ir jį valdyti, nurodant paskirstymo algoritmus.

Mokėjimo operacijų duomenų srauto paskirstymas

Taikant „TransLink.iQ“ sprendimą, mokėjimo operacijų (taip pat ir atliktų vienu EKS) duomenis galima suskirstyti pagal įvairius parametrus ir nukreipti juos į skirtingus duomenų apdorojimo centrus bei kitas išorines sistemas. „TransLink.iQ“ sistemos operatorius gali kontroliuoti mokėjimo operacijų duomenų pristatymą visuose etapuose, atlikti operatyvius veiksmus tais atvejais, jei įvyksta operacijų pristatymo sutrikimai, sutrumpinti reakcijos į gedimus laiką.

Mokėjimo kortelių operacijų ekosistemos stebėjimas realiuoju laiku

„TransLink.iQ“ surenka ir per vieną bendrą vartotojo sąsają pateikia informaciją apie kiekvieno prie tinklo prijungto EKS techninę būklę, į jį įdiegtą programinę įrangą ir nustatytus parametrus, infrastruktūros apkrovą, šifravimo įrangos (HSM) statusą.

Sistemos operatorius taip pat gali sekti duomenų srauto intensyvumą ir duomenų pristatymo spartą, gauti išsamią informaciją apie pačius mokėjimo operacijų duomenis.

Tai padeda greičiau reaguoti į galimus duomenų perdavimo infrastruktūros incidentus, operatyviai spręsti problemas ir didina atsiskaitymo paslaugų prieinamumą galutiniam vartotojui.

Retrospektyvinė analizė

„TransLink.iQ“  modulis „TransLink.iQ Manager“ perduoda struktūrizuotą informaciją apie el. kortelių skaitytuvų darbą ir paskirstytas mokėjimo operacijas į modulį „TransLink.iQ Reporting“ arba kitas duomenų bazes.

Duomenys perduodami po kiekvienos pristatytos mokėjimo operacijos. „TransLink.iQ Reporting“ modulio vartotojo sąsajos atsinaujinimo periodiškumas gali būti nustatomas pagal poreikį.

Visi „TransLink.iQ Reporting“ duomenys ir ataskaitos gali būti panaudotos atliekant platesnę retrospektyvinę el. kortelių skaitytuvų tinklo infrastruktūros funkcionavimo analizę.

Verslo procesų unifikavimas

Naudojantis „TransLink.iQ“, EKS tinklo valdymo procesai gali būti automatizuojami pagal tą patį principą organizuojant įvairių gamintojų, įvairių tipų ir modelių EKS valdymą, sujungiant juos į vieną efektyviai veikiantį tinklą. Tai padeda unifikuoti dalį darbo procesų ir sumažinti įrenginių tinklo išlaikymo išlaidas.

Infrastruktūros saugumas

Tam, kad būtų palaikomas aukštas duomenų saugumo lygis ir užtikrintas perduodamų duomenų vientisumas, „TransLink.iQ“ sistemoje taikoma kriptografinė įranga HSM. Ji naudojama šifravimo raktams generuoti ir saugomiems bei perduodamiems duomenims skaitmeninti.

Automatizuotas šifravimo raktų valdymas

Asimetrinė duomenų šifravimo technologija (RSA), taikoma „TransLink.iQ“ veiklai palaikyti, padeda automatizuoti šifravimo raktų informacijos valdymą ir ženkliai sumažinti su šiuo procesu susijusias išlaidas, taip pat užtikrinti būtiną saugumo lygį.

Nuotolinė diagnostika

Naudojantis „TransLink.iQ“, galima surinkti visus dominančio periodo prisijungimų prie el. kortelių skaitytuvų ir kitokios įrangos (jei sprendimas integruotas) duomenis ir matyti jų statusą, taip pat analizuoti informaciją apie paties sprendimo duomenų bazėje esančias mokėjimo operacijas. Šie duomenys gali praversti siekiant operatyviai išsiaiškinti el. kortelių skaitytuvais atliekamų mokėjimo operacijų sutrikimų priežastis.

Be to, remdamasi surinktais duomenimis, sistema sudaro ataskaitas ir grafikus, padedančius stebėti atsiskaitymo įrenginių tinklo būklę.

Nuotolinė diagnostika taupo el. kortelių skaitytuvų savininko išteklius, padeda per nuotolį išspręsti dalį problemų. Ji gali būti panaudota ir steigiant el. kortelių skaitytuvais besinaudojančių prekybininkų konsultavimo ir informavimo tarnybą.

Nauda verslui

  • Atsiskaitymo EKS infrastruktūros plėtra ir modernizavimas
  • Atsiskaitymo EKS veiklos efektyvumo didinimas
  • Atsiskaitymo EKS tinklo pajamų didinimas
  • EKS tinklo išlaikymo sąnaudų mažinimas
  • Darbo procesų optimizavimas
  • Klientų aptarnavimo kokybės  didinimas ir jų lojalumo augimas
  • Naujų klientų pritraukimas
  • Kompleksinė veiklos stebėsena ir analizė

TransLink.iQ applications

„Translink.iQ“ atsiskaitymo paslaugas teikiantiems bankams

Įsigiję „Translink.iQ“, atsiskaitymo paslaugas teikiantys bankai gauna efektyvią el. kortelių skaitytuvų tinklo valdymo ir nuosavo mokėjimo paslaugų verslo plėtros priemonę. Sistema padeda mažinti operacinės veiklos išlaidas ir sutrumpinti naujų paslaugų įdiegimo laiką.
Show business model

„Translink.iQ“ duomenų apdorojimo centrams

Naudodamiesi „Translink.iQ“, duomenų apdorojimo centrai gali pasiūlyti bankams papildomų paslaugų, įsigyti el. kortelių skaitytuvų ar juos išsinuomoti ir mokėti tik tiek, kiek naudojamasi (pagal SaaS atsiskaitymo modelį).
Show business model

„Translink.iQ“ mokėjimo paslaugų teikėjams

Nepriklausomi atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais užsakomųjų paslaugų teikėjai gali naudodamiesi viena infrastruktūra teikti paslaugas skirtingiems mokėjimo paslaugų teikėjams, prisijungusiems prie skirtingų duomenų apdorojimo centrų. Tai padeda sumažinti EKS tinklo valdymo išlaidas, paslaugų savikainą ir įgyti rinkoje konkurencinį pranašumą.
Show business model

„Translink.iQ“ stambiems prekybos tinklams

Stambūs prekybos tinklai gali savarankiškai susikurti nuosavą mokėjimo operacijų pristatymo į skirtingus įvairių šalių bankus ar duomenų apdorojimo centrus infrastruktūrą. Naudojant „Translink.iQ“, sumažinamas būtinų integracijų skaičius ir taupomos išlaidos. Be to, sprendimas gali būti integruojamas su prekybininko lojalumo skatinimo ir kitokiomis sistemomis.
Show business model

„Translink.iQ“ skaitmeniniams bankams

Skaitmeniniams bankams suteikiama galimybė plėtoti verslą, siūlant atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais paslaugas verslo klientams, prekiaujantiems ir teikiantiems savo paslaugas fiziniais būdais. Visas EKS diegimo ir veikimo užtikrinimo procesas įgyvendinamas automatizuotai nuotoliniu būdu, todėl banko sąnaudos visiškai sumažinamos.
Show business model

Programinės įrangos pristatymo būdai

Pirkėjui suteikiamas paruoštas naudoti programinis sprendimas, diegiamas pirkėjo infrastruktūroje.

Pirkėjui suteikiamas paruoštas naudoti programinis sprendimas, priklausantis „ASHBURN International“ir įdiegtas į šios įmonės infrastruktūrą. Už naudojimąsi mokama pagal SaaS modelį (ang. Software as a Service)

Atsiskaitymo už programinę įrangą būdai

Mokama atsižvelgiant į įsigytų licencijų skaičių.

Mokama atsižvelgiant į naudojamų el. kortelių skaitytuvų skaičių.

Mokama atsižvelgiant į el. kortelių skaitytuvais atliekamų mokėjimo operacijų skaičių.