Naujų EKS funkcijų diegimas

Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais verslas nuolat kinta. Atsiranda naujų atsiskaitymo priemonių, keičiasi prekybininkų poreikiai, bankai ieško naujų būdų prisivilioti klientų ir juos patraukliau aptarnauti.

Šios priežastys skatina kurti ir į el. kortelių skaitytuvus diegti naujas, nestandartines funkcijas.

Viena iš „ASHBURN International“ veiklos krypčių yra užsakomosios atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais paslaugos. Įmonė ne tik kuria ir diegia EKS valdymo programinį sprendimą „TransLink.iQ“, bet ir turi didelę jo naudojimo bei mokėjimo operacijų paskirstymo patirtį. Ši patirtis įmonės specialistus skatina tobulinti sistemą: kurti ir diegti naujas EKS funkcijas, atsižvelgiant į klientų poreikius.

„ASHBURN International“ turi aukštos kvalifikacijos IT specialistų komandą, besispecializuojančią mokėjimo operacijų paskirstymo ir „TransLink.iQ“ eksploatacijos srityje, todėl šis sprendimas ir toliau tobulinamas, greitai bei kokybiškai kuriamos papildomos funkcijos.

Be to, diegti papildomas funkcijas paprasta dar ir dėl to, kad pati „TransLink.iQ“ architektūra buvo sukurta taip, kad būtų galima ją lanksčiai keisti, įtraukti naujų nestandartinių galimybių. Palyginti su analogiška kitų gamintojų programine įranga, „TransLink.iQ“ funkcijos išplečiamos daug greičiau ir pasitelkiant mažiau išteklių.

Įgyvendindami įvairius projektus, „ASHBURN International“ specialistai įdiegė papildomas EKS funkcijas

Atsiskaitymas už trečiųjų šalių paslaugas

Įdiegus šią „TransLink.iQ“ funkciją, el. kortelių skaitytuve gali būti realizuotas automatinis atsiskaitymas už trečiųjų šalių paslaugas: mokesčių organizacijų, draudimo įstaigų, muitinės ir kt. Vartotojas įveda skaitytuve identifikacinį numerį, norimą pervesti sumą ir atlieka atsiskaitymą. Tuomet informacija apie atliktą mokėjimą perduodama į trečiųjų šalių informacinę sistemą.

Atsiskaitymas ne mokėjimo tipo kortelėmis (nuolaidų, lojalumo ir kt. kortelėmis)

Ši funkcija suteikia el. kortelių skaitytuvui galimybę priimti atsiskaitymą ne tik mokėjimo, bet ir nuolaidų, lojalumo bei kitokio pobūdžio kortelėmis. Tokiais atvejais gali būti naudojamas ir banko, ir  ne banko duomenų prieigos taškas (angl. host).

Atsiskaitymas vietinių mokėjimo sistemų kortelėmis

Įdiegus šią funkciją, el. kortelių skaitytuvai gali priimti atsiskaitymus vietinių mokėjimo sistemų kortelėmis, naudoti ID korteles lojalumo taškams kaupti, taip pat sudaryti galimybę atsiskaityti naudojant QR kodus.

Atsiskaitymas per įvairios paskirties savitarnos įrenginius

Ši funkcija palaiko EKS programinės įrangos, integruotos su įvairių savitarnos įrenginių (mokėjimo kioskų, parkomatų, paštomatų) programine įranga, veiklą. Įgyvendinama galimybė atsiskaityti mokėjimo kortelėmis per įvairaus tipo įrenginius ir padidinti infrastruktūros pajamas.

EKS integracija su kasos įranga

Ši funkcija integruoja EKS ir kasos programinę įrangą. Taip paspartinamas kasininkų darbas, sutrumpėja klientų aptarnavimo laikas, išvengiama žmogiškojo faktoriaus klaidų, pvz., netiksliai įvestos sumos.

Vienas EKS – daug pinigų gavėjų (angl. Multi-merchant)

Ši funkcija sudaro galimybę per vieną atsiskaitymo įrenginį surinkti atsiskaitymus už skirtingas prekes bei paslaugas ir paskirstyti juos skirtingiems prekybininkams. Kadangi tuo pačiu įrenginiu gali naudotis daug pardavėjų, sumažėja EKS nuomos išlaidos. Galimybė pasirinkti pardavėją, kuriam pervedamos lėšos, gali būti įgyvendinama įvairiais būdais ir netgi naudojant specializuotas prekybininkų ID korteles.

Mokėjimo operacijų nukreipimas į skirtingus bankus (angl. Multi-banking)

Ši funkcija padeda paskirstyti mokėjimo operacijas skirtingiems atsiskaitymo paslaugų teikėjams- bankams, atpažįstant juos pagal mokėjimo kortelių parametrus. Tai padeda prekybininkams sumažinti  mokėjimo operacijų apdorojimo savikainą, o kartais ir sutaupyti išvengiant prekybininkų atsiskaitymo paslaugų komisinių.

 

EKS pritaikymas skirtingų kalbų naudotojams (angl. Multi-language)

Ši funkcija suteikia galimybę pateikti informaciją EKS ekrane ir spausdinamuose čekiuose įvairiomis kalbomis. Be to, prekybininkas pats gali pasirinkti kalbą kortelių skaitytuvo meniu.

Mokėjimo operacijų atpažinimas

Mokėjimo operacijoms gali būti priskirti trečiųjų šalių sistemų identifikatoriai (draudimo, muitinės, baudos, aptarnaujančio personalo ID). Tai padeda identifikuoti operacijų srautą ir palengvina darbą. Informacija apie atliktas operacijas perduodama į trečiųjų šalių sistemas, kur gali būti panaudota norint jas atpažinti.

Dinaminis valiutos keitimas

Dinaminio valiutos keitimo funkcija (angl. DCC – Dynamic Currency Conversion) sudaro galimybę mokėtojui matyti mokamą sumą norima valiuta.

Nauda verslui

  • EKS tinklo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas
  • EKS tinklų veiklos efektyvumo didinimas
  • EKS tinklų pelningumo didinimas
  • EKS tinklo išlaikymo išlaidų mažinimas
  • Darbo procesų optimizavimas
  • Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas ir jų lojalumo didinimas
  • Naujų klientų pritraukimas
  • Kompleksinė stebėsena ir analitinė ataskaita

TransLink.iQ applications

„Translink.iQ“ atsiskaitymo paslaugas teikiančiam bankui

Įsigijęs „Translink.iQ“, bankas gauna efektyvią el. kortelių skaitytuvų tinklo valdymo ir nuosavo atsiskaitymo verslo plėtros priemonę. Sistema padeda mažinti su operacine veikla susijusią prastovą ir sutrumpinti naujų paslaugų įdiegimo laiką.
Show business model

„Translink.iQ“ duomenų apdorojimo centrui

Naudodamas „Translink.iQ“, duomenų apdorojimo centras gali pasiūlyti papildomų paslaugų bankams, pasiūlyti jiems įsigyti el. kortelių skaitytuvus ar juos išsinuomoti ir mokėti tik tiek, kiek naudojamasi (pagal SaaS atsiskaitymo modelį).
Show business model

„Translink.iQ“ mokėjimo paslaugų teikėjams

Nepriklausomi atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais užsakomųjų paslaugų teikėjai gali naudodamiesi viena infrastruktūra teikti paslaugas skirtingiems mokėjimo paslaugų teikėjams, prisijungusiems prie skirtingų duomenų apdorojimo centrų. Tai padeda sumažinti EKS tinklo valdymo išlaidas, paslaugų savikainą ir įgyti rinkoje konkurencinį pranašumą.
Show business model

„Translink.iQ“ stambiems prekybos tinklams

Stambūs prekybos tinklai gali savarankiškai susikurti nuosavą mokėjimo operacijų pristatymo į skirtingus įvairių šalių bankus ar duomenų apdorojimo centrus infrastruktūrą. Naudojant „Translink.iQ“, sumažinamas būtinų integracijų skaičius ir taupomos išlaidos. Be to, sprendimas gali būti integruojamas su prekybininko lojalumo skatinimo ir kitokiomis programomis.
Show business model

„Translink.iQ“ skaitmeniniams bankams

Skaitmeniniams bankams suteikiama galimybė plėtoti verslą, siūlant atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais paslaugas verslo klientams, prekiaujantiems ir teikiantiems savo paslaugas tradiciniais būdais. Visas EKS diegimo ir veikimo užtikrinimo procesas įgyvendinamas automatizuotai nuotoliniu būdu, todėl banko sąnaudos visiškai sumažinamos.
Show business model

Programinės įrangos pristatymo formatai

Pirkėjui suteikiamas paruoštas naudoti programinis sprendimas, saugomas nuosavame pirkėjo serveryje.

Pirkėjui suteikiamas paruoštas naudoti programinis sprendimas, saugomas „ASHBURN International“ serveryje.

Programinės įrangos produktų mokėjimo formatai

Mokama už naudojimąsi prieiga prie platformos, atsižvelgiant į įsigytų licencijų skaičių.

Mokama už naudojimąsi prieiga prie platformos, atsižvelgiant į prie jos prijungtų el. kortelių skaitytuvų skaičių.

Mokama už naudojimąsi prieiga prie platformos, atsižvelgiant į el. kortelių skaitytuvais atliekamų mokėjimo operacijų skaičių.