Kompleksinė atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais verslo analizė

Programinė platforma „TransLink.iQ“ padeda rinkti ir apdoroti informaciją, būtiną  efektyviai atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais verslo plėtrai.

„TransLink.iQ“ gali apdoroti daug skirtingų analitinių duomenų ir, skirtingai nei kitos įrenginių valdymo sistemos (angl. ТМS – „Terminal Management Systems“), gali padėti analizuoti atsiskaitymo įrenginių veikimą ir jais atliekamas mokėjimo operacijas.

Taikant šį programinį sprendimą surinkti duomenys gali būti naudojami el. kortelių skaitytuvų tinklo veiklai ir mokėjimo operacijų paskirstymui stebėti, be to, jie perduodami į atskirą bazę, kad vėliau būtų galima atlikti retrospektyvią analizę.

Stebėsena realiuoju laiku

Programinis sprendimas „TransLink.iQ“ realiuoju metu teikia informaciją apie įvairių gamintojų, įvairių tipų el. kortelių skaitytuvų būklę, į juos įdiegtą programinę įrangą ir apie jais atliktas mokėjimo operacijas.

Stebėsena realiuoju laiku padeda operatyviai reaguoti į visus sistemos pokyčius ir kontroliuoti pagrindinius el. kortelių skaitytuvų tinklo veiklos rodiklius.

Retrospektyvi analizė

„TransLink.iQ“ taip pat surenka informaciją, kuri gali būti naudojama kompleksinei retrospektyviai analizei, ir struktūrizuotu pavidalu perduoda ją į duomenų bazę, formuoja ataskaitas pagal standartinius ar vartotojų sukurtus šablonus. Tai padeda vertinti visos atsiskaitymų el. kortelių skaitytuvais sistemos darbo efektyvumą pagal įvairius filtrus ir parametrus. Duomenys atnaujinami po kiekvienos mokėjimo operacijos, tačiau sistemoje galima nustatyti ir bet kokį norimą periodiškumą.

Išorinių sistemų duomenys

Vienas iš svarbių „TransLink.iQ“ privalumų – galimybė įkelti į vieną bendrą duomenų bazę informaciją iš kitų išorinių sistemų ir formuoti suvestines ataskaitas. Tai aktualu ir tais atvejais, kai mokėjimo paslaugų teikėjas atsiskaitymo įrenginiuose naudoja skirtingą programinę įrangą ir skirtingas el. kortelių skaitytuvų valdymo sistemas.

„TransLink.iQ“ taikymo kompleksinei analizei privalumai

EKS tinklo būklės vertinimas

Programinis sprendimas pateikia suvestinę informaciją apie visų naudojamų el. kortelių skaitytuvų našumą: įrenginių veiksnumą, techninių gedimų skaičių, incidentų  tipus. Tai padeda greitai reaguoti į visus gedimus ir operatyviai imtis priemonių juos pašalinti.

Našumo kontrolė visais sistemos darbo etapais

„TransLink.iQ“ padeda įvertinti el. kortelių skaitytuvų tinklo darbo kokybę, remiantis mokėjimo operacijų apdorojimo spartos analize, tinklo apkrova, su mokėjimo operacijų paskirstymu susijusių incidentų skaičiumi ir jų tipais. Programinis sprendimas taip pat stebi ir aptinka netinkamą apsaugos įrangos veikimą.

Mokėjimo operacijų perdavimo kontrolė

Informacija apie mokėjimo operacijas gali būti panaudota jų paskirstymo ir apdorojimo spartos kontrolei, jų tipų analizei, o sutrikus mokėjimo operacijų pristatymui padeda nustatyti, kuriame atsiskaitymo infrastruktūros etape įvyko gedimas.

Mokėjimo operacijų analizė prekybininkams

Programinis sprendimas padeda surinkti analitinius duomenis apie kiekvienoje prekybos ir paslaugų teikimo vietoje atliktų operacijų skaičių ir jų tipą. Šie duomenys gali praversti prekybininkų verslo plėtrai, taip pat sprendžiant dėl naujų prekybos skyrių atidarymo, naujos įrangos įsigijimo.

Saugumo stebėsena

„TransLink.iQ“ stebi kriptografinės įrangos veiklą ir tikrina kriptografijos funkcijų tikslumą. Tai padeda atsekti bandymus atlikti neteisėtas mokėjimo operacijas.

Nauda verslui

  • Atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais infrastruktūros plėtra ir modernizavimas
  • Atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais veiklos efektyvumo didinimas
  • Atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais tinklo pajamų didinimas
  • El. kortelių skaitytuvų tinklo išlaikymo sąnaudų mažinimas
  • Darbo procesų optimizavimas
  • Klientų aptarnavimo kokybės  didinimas ir jų lojalumo augimas
  • Naujų klientų pritraukimas
  • Kompleksinė veiklos stebėsena ir analizė

TransLink.iQ applications

„Translink.iQ“ atsiskaitymo paslaugas teikiančiam bankui

Įsigijęs „Translink.iQ“, bankas gauna efektyvią el. kortelių skaitytuvų tinklo valdymo ir nuosavo atsiskaitymo verslo plėtros priemonę. Sistema padeda mažinti su operacine veikla susijusią prastovą ir sutrumpinti naujų paslaugų įdiegimo laiką.
Show business model

„Translink.iQ“ duomenų apdorojimo centrui

Naudodamas „Translink.iQ“, duomenų apdorojimo centras gali pasiūlyti papildomų paslaugų bankams, pasiūlyti jiems įsigyti el. kortelių skaitytuvus ar juos išsinuomoti ir mokėti tik tiek, kiek naudojamasi (pagal SaaS atsiskaitymo modelį).
Show business model

„Translink.iQ“ mokėjimo paslaugų teikėjams

Nepriklausomi atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais užsakomųjų paslaugų teikėjai gali naudodamiesi viena infrastruktūra teikti paslaugas skirtingiems mokėjimo paslaugų teikėjams, prisijungusiems prie skirtingų duomenų apdorojimo centrų. Tai padeda sumažinti EKS tinklo valdymo išlaidas, paslaugų savikainą ir įgyti rinkoje konkurencinį pranašumą.
Show business model

„Translink.iQ“ stambiems prekybos tinklams

Stambūs prekybos tinklai gali savarankiškai susikurti nuosavą mokėjimo operacijų pristatymo į skirtingus įvairių šalių bankus ar duomenų apdorojimo centrus infrastruktūrą. Naudojant „Translink.iQ“, sumažinamas būtinų integracijų skaičius ir taupomos išlaidos. Be to, sprendimas gali būti integruojamas su prekybininko lojalumo skatinimo ir kitokiomis programomis.
Show business model

„Translink.iQ“ skaitmeniniams bankams

Skaitmeniniams bankams suteikiama galimybė plėtoti verslą, siūlant atsiskaitymo el. kortelių skaitytuvais paslaugas verslo klientams, prekiaujantiems ir teikiantiems savo paslaugas tradiciniais būdais. Visas EKS diegimo ir veikimo užtikrinimo procesas įgyvendinamas automatizuotai nuotoliniu būdu, todėl banko sąnaudos visiškai sumažinamos.
Show business model

Programinės įrangos pristatymo formatai

Pirkėjui suteikiamas paruoštas naudoti programinis sprendimas, saugomas nuosavame pirkėjo serveryje.

Pirkėjui suteikiamas paruoštas naudoti programinis sprendimas, saugomas „ASHBURN International“ serveryje.

Programinės įrangos produktų mokėjimo formatai

Mokama už naudojimąsi prieiga prie platformos, atsižvelgiant į įsigytų licencijų skaičių.

Mokama už naudojimąsi prieiga prie platformos, atsižvelgiant į prie jos prijungtų el. kortelių skaitytuvų skaičių.

Mokama už naudojimąsi prieiga prie platformos, atsižvelgiant į el. kortelių skaitytuvais atliekamų mokėjimo operacijų skaičių.