TELEFONAS PASITEIRAUTI

Informacija dėl euro prekybininkams, naudojantiems UAB „ASHBURN International“ mokėjimo kortelių skaitytuvus

2014 / 12 / 02

Nuo 2015 m. sausio 1 d., perėjus prie atsiskaitymų eurais, kortelių skaitytuvai turės vykdyti operacijas tik eurais.

Kortelių skaitytuvų paruošimas operacijoms eurais vyks 2014 m. gruodžio 31 d. „Dienos uždarymo" procedūros metu į kortelių skaitytuvus automatiškai įdiegiant naujus parametrus. Atlikus „Dienos uždarymo" procedūrą, kortelių skaitytuvas išsiųs atsiskaitymų litais duomenis, priims naujus parametrus ir bus paruoštas atlikti atsiskaitymus eurais, todėl labai svarbu užtikrinti, kad „Dienos uždarymo" procedūra 2014 m. gruodžio 31 d. būtų atlikta tik vieną kartą, pasibaigus prekybininko darbo dienai.

  • Kaip atlikti „Dienos uždarymo" procedūrą?
Jeigu kortelių atsiskaitymams atlikti naudojate su kasos aparatu nesujungtą kortelių skaitytuvą (Standalone terminalas), tai pasibaigus darbo dienai 2014 m. gruodžio 31 d. kortelių skaitytuvo ekrane valdymo mygtuku turite pasirinkti meniu punktą „Uždaryti dieną " ir atlikti šią procedūrą.Žemiau lentelėje pateikti atliekant „Dienos uždarymo" procedūrą rodomi užrašai, kuriuos matysite kortelių skaitytuvo ekrane. 

 

Užrašai ekrane 

 

Aprašymas

Uždaryti dieną

Pasirinkite meniu punktą „Uždaryti dieną" ir paspauskite mygtuką <OK>.

Apdorojama

Vyksta duomenų apie atliktas operacijas apdorojimas ir paruošimas perduoti į banką.

Siunčiami duomenys

Vyksta operacijų duomenų siuntimas į „ASHBURN International" operacijų maršrutizavimo sistemą ir naujų parametrų įdiegimas į kortelių skaitytuvą.

Diena uždaryta

Po sėkmingo duomenų perdavimo / priėmimo terminalas išspausdina trumpą ataskaitą apie perduotą / priimtą informaciją. Iš terminalo atminties automatiškai ištrinami užbaigtų ir perduotų operacijų duomenys (operacijos „Pre-Authorization" išlieka terminalo atmintyje iki 30 k. d.).

Užrašas „Diena uždaryta" informuoja, kad sujungimas buvo sėkmingas ir į kortelių skaitytuvą įdiegti nauji parametrai. Nuo to laiko visos kortelių operacijos kortelių skaitytuve bus vykdomos tik eurais.

Diena neuždaryta

Užrašas „Diena neuždaryta" rodomas ekrane tuo atveju, jeigu terminalui nepavyko perduoti duomenų arba gauti reikiamų parametrų. Tokiu atveju reikia pakartoti „Dienos uždarymo" procedūrą dar kartą.


Jeigu dirbate su kortelių skaitytuvu, kuris sujungtas su kasos aparatu, turite išspausdinti kasos fiskalinę „Z" ataskaitą. Atlikus šį veiksmą, kortelių skaitytuve „Dienos uždarymo" procedūra bus atlikta automatiškai.

  • Ką daryti, jeigu 2014 m. gruodžio 31 d. nepavyko „Uždaryti dienos"?

Jeigu po kelių bandymų Jums nepavyko kortelių skaitytuve atlikti „Dienos uždarymo" procedūros, prašome kreiptis į UAB „ASHBURN International" budintį administratorių telefonu ar elektroniniu paštu ir pranešti apie nepavykusią operaciją. Jums bus suteikta reikalinga pagalba.

Neatlikę kortelių skaitytuvo „Dienos uždarymo" procedūros 2014 m. gruodžio 31 d., tai galėsite padaryti 2015 m. pirmąją darbo dieną prieš priimdami mokėjimo korteles atsiskaitymui. Neatlikus „Dienos uždarymo" procedūros, kortelių skaitytuvas siųs duomenis apie operacijas litais ir operacijų maršrutizavimo sistema jas atmes dėl klaidingai nurodytos valiutos.

  • Ką daryti, jeigu, atlikę „Dienos uždarymą", 2014 m. gruodžio 31 d. dar norėsite atlikti operaciją litais?

Atlikus kortelių skaitytuvo „Dienos uždarymo" procedūrą 2014 m. gruodžio 31 d., kortelių skaitytuvas pradės vykdyti operacijas tik eurais, todėl atlikti operacijų litais po „Dienos uždarymo" jau negalėsite. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu užtikrinti, kad „Dienos uždarymo" procedūra 2014 m. gruodžio 31 d. būtų atlikta vieną kartą ir tik pasibaigus prekybininko darbo dienai.

Jeigu 2014 m. gruodžio 31 d. dėl Jūsų darbo ypatumų ar kitų nenumatytų aplinkybių po „Dienos uždarymo" procedūros, kai kortelių skaitytuvas jau bus pasiruošęs vykdyti operacijas eurais, prireiks atlikti operacijas litais, prašome kreiptis į UAB „ASHBURN International" priežiūros centrą.

  • Kaip apdoroti korteles naktį iš 2014 m. gruodžio 31 d. į 2015 m. sausio 1-ąją?

Kad nuo 2015 m. sausio 1 d. 00:01 galėtumėte pradėti vykdyti operacijas eurais, kortelių skaitytuvo „Dienos uždarymo" procedūrą turite atlikti iki 2014 m. gruodžio 31 d. 23:59 val. Atlikus „Dienos uždarymo" procedūrą, į kortelių skaitytuvą bus įkelti nauji parametrai, o visos operacijos vyks tik eurais.

  • Kada ir kaip reikės atlikti „Dienos uždarymą", jeigu 2014 m. gruodžio 31 d. dirbate pamainomis?

Jeigu apskaitos ir/ar verslo reikalavimais „Dienos uždarymo" procedūrą vykdote kas kartą pasibaigus vienai ir prasidėjus kitai darbo pamainai, dirbdami 2014 m. gruodžio 31 d., prašome laikytis šių rekomendacijų.
  - 2014 m. gruodžio 31 d. iki 14:00 val. „Dienos uždarymo" procedūrą galite vykdyti įprasta tvarka.
  - 2014 m. gruodžio 31 d. nuo 14:00 val. iki 23:59 val.:
          o jeigu dirbate integruotai su kasa veikiančiu kortelių skaitytuvu, pasibaigus pamainai „Dienos uždarymą" turite atlikti tik kasoje išspausdinę „X" ataskaitą. Fiskalinę „Z" ataskaitą išspausdinkite tik visiškai pasibaigus 2014 m. gruodžio 31-osios darbo dienai.
          o jeigu dirbate su atskirai stovinčiu kortelių skaitytuvu, „Dienos uždarymo" procedūrą rekomenduojame atlikti tik visiškai pasibaigus 2014 m. gruodžio 31-osios darbo dienai. Pamainų keitimosi metu „Dienos uždarymo" procedūros prašome nevykdyti. 

  •  Kada ir kaip reikės atlikti „Dienos uždarymą", jeigu 2014 m. gruodžio 31 d. dirbate pamainomis?

Duomenis apie operacijas litais bus galima išsiųsti į banką ir po 2015 m. sausio 1 d., bet ne vėliau kaip 2015 m. sausio 15 d. Kitu atveju bankas galės operacijas atmesti, todėl labai svarbu užtikrinti, kad kortelių skaitytuvo „Dienos uždarymo" procedūra būtų atlikta iki 2015 m. sausio 15 d. 24.00 val.

  • Kaip patikrinti, kokia valiuta terminalas pasiruošęs vykdyti operacijas? 
Įstačius mokėjimo kortelę į terminalą, ekrane matoma operacijos valiutos, kuria kortelių skaitytuvas yra pasiruošęs vykdyti operacijas, kodas. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 23:59 val. operacijos turi būti atliekamos litais ir ekrane turi matytis valiutos kodas LTL. Nuo 2015 m. sausio 1 d. 00.01 val. operacijos turi būti atliekamos eurais ir ekrane turi matytis valiutos kodas EUR. Jeigu nuo 2015 m. sausio 1 d kortelių skaitytuvo ekrane matysite valiutos kodą LTL, tai reiškia, kad kortelių skaitytuvo parametrai nepasikeitė ir turite atlikti „Dienos uždarymo" procedūrą.

 

Iškilus klausimų, kreipkitės į UAB „ASHBURN International" tel. (8 5)  251 4302, e. p. servisas@ashburn.eu

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS